Verkoop informatie

NSW Landgoed Die Hoeghte Ligging Het landgoed ligt aan de Groningse kant van de rivier de Lauwers, aan de westzijde van het Visvlieterdiep(historisch: Beheersdiep) tegen het komdorp Visvliet. Tegenwoordig maken Visvlieterdiep en het landgoed Die Hoeghte deel uit van de ecologische verbindingszone. Door de bevaarbaarheid van Visvlieterdiep zijn vanaf het landgoed Lauwersmeer(Wadden eilanden) en Friese…Read more Verkoop informatie

Advertenties

Nieuwe ontwikkelingen landgoed Die Hoeghte

Het doel is het bevorderen van biodiversiteit. De kleiruggen worden versterkt d.m.v. palen van onbehandeld hout, over een lengte van 1200 m. Totaal gaat het om het plaatsen van 12000 palen. Daarna worden de luwtes uigediept., zodat er een betere en meer diverse plantengroei in het water plaatsvindt. Dit bevordert de kwaliteit van het water…Read more Nieuwe ontwikkelingen landgoed Die Hoeghte