Plas dras gebied

Ophoging paardenweide d.m.v. de vrijkomende baggerspecie uit het plas dras gebied. Na afdroging  wordt de weide geëgaliseerd en opnieuw ingezaaid.